Gemeente Rotterdam betaalt zzp’er niet op tijd

Mevrouw G. is zzp’er en is door de gemeente Rotterdam ingehuurd als tekstschrijver. Zij doet het werk met heel veel plezier en naar tevredenheid van de gemeente. Het enige minpuntje voor mevrouw G. is de financiële afhandeling. Het duurt lang voordat de gemeente haar facturen betaalt. Mevrouw G. stuurt de gemeente na verloop van de betalingstermijn aanmaningen en brengt daarbij op een gegeven moment ook administratiekosten en rente in rekening. Helaas zorgt ook dit niet voor een snellere afhandeling. Voor de opdracht die mevrouw in maart 2013 is gestart, heeft ze pas in augustus 2013 een betaling ontvangen.

In oktober 2013 wendt mevrouw G. zich tot de gemeentelijke ombudsman. Het gaat haar niet om het geld, maar vooral om het principe. Ook de gemeente moet toch op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoen? Mevrouw G. benadrukt bij de ombudsman nogmaals dat zij het erg leuk vindt om voor de gemeente Rotterdam te werken. Zij vindt het echter jammer dat het haar zoveel moeite kost om betaald te krijgen voor haar werk. Ze hoopt dat de ombudsman iets voor haar kan betekenen.

De gemeentelijke ombudsman concludeert dat mevrouw G. haar klacht nog niet bij de gemeente heeft ingediend. Omdat de ombudsman het belangrijk vindt dat de gemeente eerst zelf de kans krijgt de klacht naar tevredenheid van mevrouw G. op te lossen, stuurt hij de klacht door naar de gemeente Rotterdam. De ombudsman vraagt de gemeente om de klacht eerst te behandelen. De ombudsman laat dit weten aan mevrouw G. en vraagt haar om opnieuw aan de bel te trekken wanneer de gemeente niet of niet naar tevredenheid op haar klacht reageert.

Binnen een maand ontvangt de ombudsman de kopie van de reactie die de gemeente naar mevrouw G. heeft gestuurd. De gemeente dankt mevrouw G. voor haar brief en laat haar weten blij te zijn met het feit dat zij de samenwerking met de gemeente als prettig ervaart. De gemeente stelt vast dat de facturen van mevrouw G. inderdaad veel te laat zijn betaald biedt haar hiervoor excuses aan. De facturen waarmee mevrouw G. de gemeente administratiekosten en rente in rekening brengt zijn helaas door de gemeente niet terug te vinden. Mevrouw G. krijgt een e-mailadres waarheen zij haar facturen digitaal kan versturen. De gemeente zegt toe alles in het werk te stellen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Mevrouw G. laat weten blij en tevreden te zijn over de reactie van de gemeente Rotterdam op haar klacht.