Gemeente dicht tussen Kerst en Oud & Nieuw

(samenvatting dossier 2016.470) Per 1 januari 2015 werken de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel op het gebied van Sociale Zaken en ICT met elkaar samen in de ‘Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten’. Voor de inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering is de balie van Sociale Zaken IJsselgemeenten in hun eigen gemeentehuis.

Mevrouw B. belt op 28 december 2015 naar Sociale Zaken IJsselgemeenten met een vraag over een uitkering. Zij krijgt in het telefonisch afwezigheidsbericht te horen dat het gemeentehuis en de balie van Sociale Zaken IJsselgemeenten van vrijdag 25 december 2015 tot maandag 4 januari 2016 10:00 uur gesloten zijn. Mevrouw B. vindt het raar dat zij gedurende een periode van 10 dagen niet bij de gemeente terecht kan.

Gemeentes kunnen ervoor kiezen om hun gemeentehuis tussen Kerst en Oud & Nieuw te sluiten. Voorwaarde is dan wel dat tijdens de sluitingsperiode een minimumniveau van dienstverlening geboden wordt. De ombudsman vindt dat de gemeente en IJsselgemeenten dit minimumniveau niet halen, omdat de gemeente in die dagen alleen tussen 10:00 tot 14:00 uur voor de ketenpartners bereikbaar is. Het is voor de burger niet duidelijk wie die ketenpartners zijn. Bovendien is de burger afhankelijk van die ketenpartners, terwijl de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling van een hulpvraag. Daarnaast krijgt niet elke inwoner direct informatie over de gevolgen die de kerstsluiting voor hem heeft. De gemeente en IJsselgemeenten geven informatie over de sluiting in algemene huis-aan-huis-bladen, op matrixborden, op de website en in de Nieuwsbrief IJsselgemeenten. De ombudsman vindt dat niet genoeg.

De ombudsman verbindt aan zijn oordeel een aanbeveling dat de gemeente en IJsselgemeenten in de kerstperiode per dag langer bereikbaar moeten zijn voor alle Capellenaren die de kerstperiode niet financieel kunnen overbruggen. Ook vindt hij  dat klanten van de gemeente en IJsselgemeenten in die periode direct contact met een medewerker moeten kunnen hebben. De ombudsman vindt ook dat IJsselgemeenten alle burgers met een uitkering persoonlijk in een aan hen geadresseerde brief moet informeren.

IJsselgemeenten laat weten het met de aanbeveling van de ombudsman eens te zijn dat zij direct voor de burger bereikbaar moet zijn en dat zij de hulpvraag zelf moet beoordelen. Ook zal IJsselgemeenten voortaan bij de betalingsspecificatie van november en december informatie over de sluitingsperiode meesturen. Een dagelijkse bereikbaarheid van 4 uur, is echter volgens IJsselgemeenten genoeg om alle hulpvragen te beantwoorden.

De ombudsman neemt met instemming kennis van de reactie van IJsselgemeenten en belooft mevrouw B. de maatregelen die de gemeente en IJsselgemeenten nemen te monitoren.