Gemeente Capelle aan den IJssel pakt klachtbehandeling goed op

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de behandeling van klachten over de uitvoering van haar taken op orde. Als inwoners klachten hebben, kunnen ze er op vertrouwen dat deze binnen de gestelde termijnen worden afgehandeld. Ook voert het gemeentebestuur waar nodig verbeteringen door om klachten sneller en efficiënter op te lossen.

Serieuze aandacht voor verbetervoorstellen
In het jaarverslag over 2017 laat ombudsman Anne Mieke Zwaneveld zich optimistisch uit over de samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel: “In mijn vorige jaarverslag heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de manier waarop Capelle aan den IJssel uitvoering geeft aan de behandeling van klachten. Ik zie dat er serieus wordt omgegaan met onze verbetervoorstellen”.

Aantal klachten constant
Met wat schommelingen blijft het aantal klachten over Capelle aan den IJssel door de jaren heen tamelijk constant. In het verslagjaar kwamen er 44 telefonische vragen en klachten bij de ombudsman binnen die gelijk konden worden afgewikkeld. In 2016 waren dat er 52. Schriftelijk en via de spreekuren ontving Zwaneveld in 2017 30 klachten, tegen 33 in 2016. Met de klachten van Capelse burgers over de gemeenschappelijke sociale dienst IJSSELgemeenten erbij lag het aantal op 46 klachten tegenover 51 klachten in 2016.

Vertrouwen herstellen
Zwaneveld: “In de vele contacten die een gemeente met inwoners heeft, gaat er wel eens wat mis. Soms spelen individuele factoren een rol, soms gaat het om fouten in het systeem. Waar mogelijk helpen we om een oplossing te vinden en het vertrouwen van de burger in de gemeente te herstellen”.

Aanvraag hulphond wordt toch behandeld
In het jaarverslag zijn tal van voorbeelden te vinden van situaties uit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke ombudsman. Zwaneveld: “Neem het verhaal van een moeder, die bij de gemeente een vergoeding vroeg voor de aanschaf van een hulphond voor haar dochter. De gemeente ging er steeds van uit dat die aanvraag niet bij haar thuishoorde en verwees mevrouw telkens naar de zorgverzekeraar. Door onze interventie is die zaak bij het Wmo-loket nog eens goed tegen het licht gehouden en werd de aanvraag alsnog in behandeling genomen”.

Aanbeveling ombudsman bij afwijzing kwijtschelding overgenomen
Na een klacht over de afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek voor de gemeentelijke belastingen heeft de gemeente haar werkwijze aangepast. Als een verzoek tot kwijtschelding wordt afgewezen, kunnen burgers in beroep gaan bij de directeur van de gemeentelijke belastingen. Daarna zijn er geen rechtsmiddelen meer. Inmiddels heeft de gemeente de aanbeveling van de ombudsman overgenomen. Voortaan wijst de gemeente mensen actief op de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen de afwijzing door de directeur. Aan de klager in kwestie werd alsnog kwijtschelding verleend.