Gemeente belooft beter toezicht op verstrekking Rotterdams taxikeurmerk

Een Rotterdamse taxichauffeur, die na 54 jaar zijn beroep niet meer mocht uitoefenen omdat hij niet slaagde voor de mondelinge test ‘Ken je stad’, heeft terecht geklaagd over de manier waarop de gemeente Rotterdam zijn klachten over de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) heeft behandeld. Dat heeft de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld na uitvoerig onderzoek van de klachten vastgesteld.

De ombudsman geeft geen oordeel over de vraag of de weigering van het door de taxichauffeur gevraagde kwaliteitskeurmerk (RTX) terecht was. Daarvoor moet hij naar de rechter. Wel vindt Zwaneveld dat de gemeente slordig is omgegaan met de rechten van de taxichauffeur en in gebreke is gebleven als toezichthouder van de SKRT.

De taxichauffeur strijdt al jaren tegen het in 2009 ingevoerde keurmerk. Om dat te behalen, moest hij vier toetsen afleggen. Uitgerekend op de mondelinge kennistest van de stad zakte hij keer op keer. De chauffeur is het niet eens met de afwijzing van het keurmerk, omdat volgens hem iedere taxichauffeur gebruik maakt van navigatie. Omdat de chauffeur zonder keurmerk geen gebruik mag maken van de Rotterdamse taxistandplaatsen of vanaf Rotterdam The Hague Airport mag rijden, raakt hij zijn broodwinning kwijt.

De chauffeur heeft bij de stichting, die namens de gemeente het kwaliteitskeurmerk uitgeeft, bezwaar gemaakt tegen de afwijzing. Hij kreeg weliswaar de gelegenheid om opnieuw de kennistest af te leggen, maar zijn bezwaar werd niet in behandeling genomen.

Toen hij daarover bij de gemeente klaagde, werd hij terug verwezen naar de SKRT. Uit het onderzoek van de ombudsman bleek dat de gemeente er ten onrechte van uitging dat SKRT het bezwaarschrift ongegrond had verklaard.

De ombudsman concludeert aan de hand van haar onderzoek onder meer dat er onvoldoende transparantie is bij zowel de SKTR als de gemeente met betrekking tot de gang van zaken rond de verstrekking van het taxikeurmerk.

In reactie op het onderzoek van de ombudsman heeft de gemeente Rotterdam toegezegd het toezicht op de SKRT te zullen aanscherpen: de gemeente wil voortaan een jaarverslag van de stichting en de vele contacten van de gemeenten met de SKRT zullen in het vervolg beter worden vastgelegd.