Gemeente Albrandswaard werkt samen met ombudsman aan verbetering interne klachtbehandeling

Het aantal klachten over de gemeente Albrandswaard was in 2019 zo gering, dat de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld dit jaar afziet van een uitgebreid jaarverslag. Slechts 3 klachten bereikten het afgelopen jaar het bureau van de ombudsman. In 2018 waren dat er nog 6.

Ondanks het lage aantal klachten was de ombudsman van oordeel dat de behandeling van klachten door de gemeente sneller kan. Op initiatief van de ombudsman zijn medewerkers van de ombudsman het afgelopen jaar bij de gemeente op bezoek geweest om de interne klachtenprocedure te bespreken. “Ik ben blij dat de gemeente de handschoen heeft opgepakt!”, zegt Zwaneveld in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Alle drie de klachten gingen in 2019 over de domeinen Beheer & Onderhoud en Ruimte. In 2018 ontving de ombudsman ook klachten over BAR@Work, met name over de uitvoering van de Participatiewet. “Goed om te zien dat er in 2019 geen enkele klacht over deze organisatie was”, merkt Zwaneveld op.

Vanwege de coronacrisis is het maandelijkse spreekuur van de ombudsman in Albrandswaard tijdelijk opgeschort. Dit geldt ook voor Rotterdam en de andere aangesloten gemeenten. Zo helpt de ombudsman de verspreiding van het coronavirus te remmen. De ombudsman is wel telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur op nummer 010 411 16 00.

Vanaf 1 juni 2020 hoopt de ombudsman de inloopspreekuren weer te hervatten. In Albrandswaard is dat elke maand op maandag van 9:00 tot 10:00 uur in het gebouw van de Stichting Welzijn Albrandswaard aan de Rijsdijk 17a in Rhoon (Het Koetshuys).

Raadpleeg voor de actuele stand van zaken www.ombudsmanalbrandswaard.nl. Via de website kunnen ook vragen en klachten worden ingediend.