‘Geen vrachtwagens voor mijn deur’

In het centrum van Rotterdam staan winkels, bedrijven en woningen dicht bij elkaar. Dit geeft een mooie dynamiek, maar kan ook zorgen voor de nodige frictie. Dat blijkt wel uit de klacht van de heer A.

De heer A. woont al jaren met plezier in een zijstraat van de West-Kruiskade. De laatste tijd ervaren hij en zijn buren echter veel overlast van een laad- en losplek van de winkels om de hoek. Deze plek bevindt zich een meter van zijn raam af en wordt steeds intensiever gebruikt. Vanaf de vroege morgen tot de late avond worden vrachtwagens gelost. Bovendien wordt de plek ’s nachts regelmatig gebruikt door drugsdealers. Kortom, de nachtrust wordt grondig verstoord en ook overdag wordt het woongenot aangetast.

Op gegeven moment is de maat vol voor de heer A. en zijn buren. Ze schrijven een brief aan de gemeente Rotterdam met de vraag om dit probleem op te lossen. Het liefst zien ze de laad- en losplek helemaal verdwijnen. Als optie 2 stellen ze voor om de plek naar de overkant van de straat te verplaatsen. Daar is de stoep veel breder en daar zijn geen woningen op de begane grond.

De gemeente stelt in haar reactie dat de winkeliers deze laad- en losplek nodig hebben. Daarnaast is ze nog bezig met een proef in het Oude Westen waarbij ook het laden en lossen aan bod komt. De gemeente deelt mee dat ze eerst de proef wil afmaken en tot die tijd niet van plan is om deze laad- en losplek weg te halen. Omdat de heer A. teleurgesteld is met dit antwoord, klopt hij aan bij de ombudsman.

De ombudsman vindt het belangrijk dat de gemeente zelf de klacht kan oplossen en biedt de gemeente dan ook de ruimte om de proef af te maken om zo een goede afweging te maken. Wel kijkt de ombudsman mee, zodat de heer A. wel een antwoord op zijn klacht krijgt. Nadat de proef is afgerond, vindt er een gesprek tussen de heer A. en de gemeente plaats. De gemeente zegt toe de laad- en losplaats naar de overkant van de straat te verplaatsen. De heer A. en zijn buren zijn hier erg blij mee en bedanken de ombudsman van harte voor zijn betrokkenheid.