Geen stabiele schuldensituatie

(samenvatting dossier 2016.566)  Het zit de heer G. de afgelopen 10 jaar niet mee. In korte tijd verliest hij zijn baan, krijgt hij een burn-out en komt hij met 2 koophuizen te zitten, waarvan hij er 1 niet verkocht krijgt. Ook zijn huwelijk loopt op de klippen. Het resultaat is dat de heer G. grote financiële problemen krijgt en er geestelijk aan onder door dreigt te gaan.

In 2013 klopt hij met een verklaring van zijn huisarts dat hij door ziekte in financiële problemen is geraakt en dat er snelle hulp nodig is om verdere escalatie te voorkomen. Volgens de medewerker van de Kredietbank moet de heer G. eerst zijn huis verkopen en kan hij pas weer bij de Kredietbank terecht als er een stabiele schuldensituatie is.

Het lukt door de crisis op de huizenmarkt niet om het huis te verkopen. De bank gaat uiteindelijk over tot een executieverkoop. De heer G. lijdt daardoor een verlies van ruim € 60.000. Ook de Belastingdienst heeft nog een vordering op hem. In totaal komt de heer G. met een schuld van € 70.000 te zitten.

Volgens de heer G. komt dat omdat de gemeente hem in 2013 niet heeft geholpen. De gemeente ziet dat anders. Er waren teveel problemen in de situatie van de heer G. om tot een volgende stap in de financiële dienstverlening, budgetbeheer of schuldhulpverlening, te komen. Een volgende stap kan pas als er helderheid is over de hoogte van de schuld en als er stabiliteit is in de schulden en het inkomen. Dit was bij de heer G. op dat moment niet aan de orde.

De ombudsman voelt met de situatie van de heer G. mee en kan zich voorstellen dat het moeilijk is de stress van een dergelijke situatie het hoofd te bieden. De ombudsman snapt ook dat de heer G. in die omstandigheden om hulp vroeg bij de Kredietbank. Dat de heer G. in mei 2017 zit met een schuld van meer dan € 80.000 is echter niet aan de Kredietbank te wijten. De ombudsman vindt dat de Kredietbank zich voldoende dienstverlenend en professioneel ten opzichte van de heer G. heeft opgesteld. Het is heel erg dat de heer G. daarna verder in de problemen is gekomen, maar dat is niet de schuld van de Kredietbank.