(G)een papieren tijger

De heer M. benadert de ombudsman omdat hij er ontevreden over is dat zijn aanvraag voor een uitkering die hij op papier inleverde niet in behandeling wordt genomen door IJsselgemeenten (de organisatie verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen) terwijl hem door de gemeente zelf gevraagd is om een aanvraagformulier in te leveren.

De heer M. ging op 28 juni 2016 langs bij de balie van IJsselgemeenten in Capelle aan den IJssel om een uitkering aan te vragen. Van de medewerker achter de balie kreeg hij een aanvraagformulier voor een uitkering mee. Dat formulier moest hij invullen, daarbij alle gevraagde stukken bijvoegen en vervolgens inleveren bij de gemeente. Zijn uitkeringsaanvraag zou dan in behandeling worden genomen.

De heer M. ging hard aan de slag om van alle gevraagde stukken kopieën te maken. Op 4 augustus 2016 leverde hij alle gevraagde gegevens in bij de brievenbus van de gemeente. Hij was in de veronderstelling dat zijn aanvraag nu in behandeling werd genomen.

Groot is dan ook zijn verbazing als hij per brief van 10 augustus 2016 van IJsselgemeenten te horen krijgt dat zijn stukken wel zijn ontvangen, maar dat zijn aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Het is volgens IJsselgemeenten namelijk niet mogelijk om een uitkeringsaanvraag schriftelijk in te dienen. Dit dient altijd te gebeuren via een melding op www.werk.nl.

De heer M. is hier erg ontevreden over omdat hij dat formulier bij de balie van de gemeente Capelle aan den IJssel zelf gekregen heeft en hij ook helemaal geen computer heeft. Hij benadert daarom de ombudsman.

De ombudsman neemt contact op met IJsselgemeenten en stuurt het bewijs mee waaruit blijkt dat de heer M. inderdaad een formulier voor een uitkering heeft ontvangen van de gemeente.

Hierop wordt de heer M. door de IJsselgemeenten op korte termijn uitgenodigd voor een intakegesprek waarmee zijn aanvraag voor een uitkering toch schriftelijk in behandeling is genomen.