Excuses met een bos bloemen voor de heer K.

Op advies van de vakeenheid Belastingen van de gemeente Rotterdam, bezoekt de heer K. begin dit jaar het spreekuur van de ombudsman. Hij heeft dan net voor de zoveelste keer een naheffingsaanslag voor parkeerbelasting (een parkeerboete) ontvangen omdat hij zijn auto op een gehandicaptenparkeerplaats heeft neergezet. Het was echter “zijn” gehandicaptenparkeerplaats waarop hij geparkeerd stond, uitsluitend bestemd voor het parkeren van zijn auto. De heer K. toont de ombudsman een foto van zijn geparkeerde auto. De auto staat recht voor een verkeersbord met de aanduiding gehandicaptenparkeerplaats en met daaronder gemonteerd een bord waarop hetzelfde kenteken vermeld staat als dat van de geparkeerde auto. De naheffingsaanslag lijkt daarom ten onrechte te zijn uitgeschreven. De bekeuringen die de heer K. in het verleden heeft ontvangen vanwege het parkeren op zijn gehandicaptenparkeerplaats zijn door de gemeente steeds ambtshalve vernietigd omdat zij ten onrechte bleken te zijn opgelegd. De heer K. is inmiddels wel moedeloos geworden van al die bekeuringen, ook al omdat hij daar steeds maar weer tegen in bezwaar moet gaan.

De ombudsman stuurt de klacht door naar de gemeente
De ombudsman stuurt de klacht van de heer K. ter behandeling door naar de directeur van het cluster Stadsbeheer. Daarbij wordt de directeur gevraagd of hij aanleiding ziet om de naheffingsaanslag in heroverweging te nemen. Tevens vraagt de ombudsman wat de reden is dat aan de heer K. al verschillende malen ten onrechte naheffingsaanslagen zijn opgelegd en welke acties er zullen worden ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen.

De reactie van de gemeente
De klacht van de heer K. wordt door de gemeente gegrond geacht. De naheffingsaanslag wordt vernietigd. De reden dat de heer K, steeds onterecht boetes krijgt opgelegd is inmiddels ook bekend. Al die keren is de verbaliserende stadswacht via de andere kant de straat ingelopen waardoor door hem of haar het bord over het hoofd werd gezien. Om herhaling van deze situatie te voorkomen is de klacht van de heer K. uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht van het cluster Stadsbeheer. De stadwachten zijn bij de heer K. langs gegaan en hebben met een bos bloemen hun excuses aangeboden. De ombudsman is tevreden over deze prima reactie van de gemeente en sluit zijn dossier.