Eigen spreekuur ombudsman Krimpen voorziet in behoefte

Het spreekuur van de gemeentelijke ombudsman van Krimpen aan den IJssel, dat sinds januari 2016 in het Gezondheidscentrum Krimpen wordt gehouden, stimuleert mensen duidelijk om hun grieven over de gemeente uit te spreken. In het eerste kwartaal van 2016 kwamen er al bijna net zo veel klachten bij de gemeentelijke ombudsman binnen als in hele jaar er voor.

Krimpenaren klagen doorgaans niet veel over hun gemeente. En als er klachten zijn, dan worden deze meestal op een goede wijze door de gemeente zelf afgehandeld. In een klein aantal gevallen stappen de mensen naar de ombudsman: ze zijn ontevreden over het antwoord van de gemeente of voelen zich niet serieus genomen. In 2015 gebeurde dat 9 keer. Over de gemeente zelf waren er 5 klachten; 4 klachten gingen over de nieuwe gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten.  IJsselgemeenten is een organisatie die per 1 januari 2015 van start is gegaan en waarin de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel samenwerken op het gebied van Sociale Zaken en ICT.

In het vandaag aangeboden jaarverslag worden de klachten van 2015 besproken. Het werk van de ombudsman is erop gericht om de ergernissen van burgers over de gemeente zo snel mogelijk op te lossen. In veel gevallen zijn mensen al geholpen met een luisterend oor of een doorverwijzing. Een enkele keer volgt een uitgebreid onderzoek, afhankelijk van de aard van de kwestie.

De klachten uit 2015 hadden betrekking op de afdeling Ruimte (4) en Sociale Zaken (4). Eén klacht is nog in behandeling. In het jaarverslag merkt de ombudsman op dat in de eerste 3 maanden van 2016 al 8 klachten zijn ingediend: 5 over de gemeente en 3 over IJsselgemeenten. “De mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek over je problemen met de gemeente te praten stellen de mensen erg op prijs”, aldus de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

De ombudsman is blij met het besluit van de gemeente om een Mediator Sociaal Domein in te stellen. “Vooral de mogelijkheid voor burgers om de mediator al vóór de formele besluitvorming te benaderen, juich ik van harte toe”, schrijft Zwaneveld.  Inmiddels zijn er 2 mediators aan het werk in Krimpen aan den IJssel.

De gemeentelijke ombudsman houdt iedere maand in Krimpen een inloopspreekuur. Dat wordt gehouden in Gezondheidscentrum Krimpen, Groenendaal 1, steeds op een donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

In 2016 is dat nog op de volgende dagen: 23 juni, 21 juli, 18 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december.

Voor meer informatie zie de website www.ombudsmanrotterdam.nl. Hier is ook de volledige tekst van het jaarverslag te vinden.