Eerst goed kijken

Samenvatting dossier 9399

In 2010 maakt de heer E. een testament op. In dit testament wijst hij zijn vriend, de heer H. aan als enig erfgenaam en executeur testamentair. Op 23 januari 2018 overlijdt de heer E. Omdat niemand zich meldt om de uitvaart van de heer E. op zich te nemen, wordt de gemeente ingeschakeld. Die geeft opdracht voor de uitvaart en maakt daarvoor kosten. De gemeente is er niet van op de hoogte dat er een testament is en gaat er ook niet naar op zoek. De gemeente laat de woning van de heer E. leegruimen en verkoopt de inboedel. De waardevolle spullen biedt de gemeente aan op een veiling.

Begin april 2018 hoort de heer H. dat de heer E. is overleden. Hij vraagt zijn moeder telefonisch contact op te nemen met de gemeente. De gemeente geeft aan dat alles al geregeld is en dat de opbrengst van de nalatenschap gebruikt wordt om de uitvaart te betalen. De gemeente laat de veiling van de waardevolle spullen uit de inboedel die een paar weken later plaatsvindt, doorgaan.

De heer H. vindt dat de gemeente eerst had moeten controleren of er een testament was voordat zij de uitvaart regelde. Dan was duidelijk geworden dat de heer H. de executeur testamentair was en had hij de laatste wensen van de heer E. kunnen uitvoeren.

De ombudsman vindt dat de klacht van de heer H. gegrond is. De gemeente had inderdaad meteen het Centraal Testamentenregister moeten raadplegen. Dan had de gemeente binnen ongeveer een week geweten dat de heer E. een testament had opgemaakt. Dat was misschien niet op tijd voor de uitvaart die binnen 6 dagen moet plaatsvinden, maar wel op tijd voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De ombudsman doet het college van burgemeester en wethouders daarom de aanbeveling om bij elk overlijden van een persoon waar niemand naar voor komt die de uitvaart regelt, zo snel als mogelijk het Centraal Testamentenregister (CTR) te raadplegen om na te gaan of er een testament is opgemaakt en bij welke notaris dit berust.

De gemeente kan zich vinden in het oordeel en de aanbeveling van de ombudsman. De gemeente gaat zelfs nog verder. De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is nog sneller informatie over een eventueel testament uit het CTR te krijgen. De gemeente schrijft dat als zij nog voordat zij opdracht moet geven voor de uitvaart, kennis heeft van de informatie uit het CTR, zij nog meer recht kan doen aan de laatste wil van de overledene. De ombudsman is het daar helemaal mee eens.