Een vastgelopen naturalisatie

Als iemand Nederlander wil worden, dan moet hij/zij hiervoor een verzoek tot naturalisatie bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) indienen. De IND toetst het verzoek aan de voorwaarden en neemt daarna een besluit.

De heer K. ontvangt een brief van de IND met een positief besluit op zijn verzoek tot naturalisatie. In de brief staat dat het besluit pas geldig is als het door de gemeente Rotterdam op een zogenaamde naturalisatieceremonie aan de heer K. bekend wordt gemaakt. In de brief staat verder dat de gemeente de heer K. binnen 6 weken zal uitnodigen voor deze ceremonie.

De heer K. wacht en wacht, maar een uitnodiging blijft uit. Na 5 maanden heeft de heer K. nog steeds niets van de gemeente gehoord en hij dient een klacht in de gemeentelijke ombudsman. Omdat de klacht nog niet bekend is bij de gemeente, stuurt de ombudsman de gemeente een brief met het verzoek de klacht van de heer K. in behandeling te nemen.

Binnen een week belt de klachtbehandelaar van de gemeente met de ombudsman. De klachtbehandelaar legt uit dat het besluit van de IND zo beschadigd was dat de gemeente besloten heeft een nieuw exemplaar bij de IND aan te vragen. Omdat dit nieuwe exemplaar nog steeds niet is ontvangen, is de heer K. ook nog niet uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie. Omdat de heer K. al lang wacht vraagt de ombudsman aan de gemeente hoe lang dit gaat duren. Kort daarna komt de klachtbehandelaar op die vraag terug. Het lijkt erop dat het nog wel even kan duren voordat de IND een nieuw exemplaar toestuurt.

De gemeente besluit de heer K. niet langer te laten wachten en bedenkt de volgende oplossing. De heer K. wordt uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie die de week erop zal plaatsvinden. Tijdens deze ceremonie is het originele beschadigde exemplaar van het naturalisatiebesluit uitgereikt waardoor de heer K. de Nederlandse nationaliteit toch heeft kunnen verkrijgen. Nadien zal de gemeente het bij de IND opgevraagde nieuwe exemplaar aan de heer K. opsturen.

De ombudsman is tevreden met deze oplossing. De heer K. heeft immers lang genoeg gewacht.