Een paal op de dijk is toch geen bushalte?

Mevrouw V. benadert de ombudsman omdat zij regelmatig met de bus begraafplaats Hofwijk aan de Delftweg bezoekt. Op de terugweg naar Rotterdam moet zij bij een paal in de dijk langs de Schie op bus 40 wachten. Zij wil dat er een fatsoenlijke bushalte komt.

In eerste instantie geeft de gemeente aan dat zij de klacht van mevrouw V. herkent. Het is echter volgens de gemeente niet mogelijk om bij Hofwijk een ‘in/uitstapperron’ te realiseren omdat er te weinig ruimte is. Daarom komt er bij ‘de Tempel’, een stuk verderop een in-/uitstapperron. Mevrouw V. kan deze reactie niet begrijpen. De door de gemeente geplande bushalte is ver weg van Hofwijk en wanneer gaat de gemeente de bushalte dan aanleggen?

De ombudsman besluit daarop een onderzoek naar de klacht in te stellen en een aantal vragen aan de gemeente voor te leggen. De gemeente is kennelijk ondertussen gaan overleggen met het Hoogheemraadschap, de beheerder van de dijk, over een bushalte bij Hofwijk. De ombudsman vraagt de afdeling Verkeer en Vervoer of zij een mondelinge toelichting aan mevrouw V. kan geven omdat zij nog een aantal vragen heeft.

De afdeling stuurt alvast de tekeningen toe en kondigt daarbij aan dat de werkzaamheden de week daarop zullen plaatsvinden. Mevrouw V. had graag zelf inspraak willen hebben, maar omdat de plannen al zo ver zijn, spreekt de ombudsman met haar af, even te wachten. Er komt in ieder geval wél een bushalte bij Hofwijk.

De ombudsman gaat een week later kijken en ziet tegenover Hofwijk een nieuwe bushalte. Weliswaar niet met een bushokje, maar de halte is wel goed toegankelijk voor rollators. Hij maakt een foto van de nieuwe situatie en stuurt die naar mevrouw V. toe. Mevrouw V. is in de wolken met de nieuwe bushalte voor Hofwijk; ze is zeer tevreden met deze oplossing voor haar klacht. De ombudsman is ook tevreden met het resultaat en sluit daarom het onderzoek naar de klacht af.