Een nieuwe identiteitskaart aanvragen

Rotterdam, 12 februari 2015

Mevrouw K. heeft een klacht over de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart voor haar moeder.

De identiteitskaart van haar moeder is verlopen. Een nieuwe identiteitskaart kan in Rotterdam aangevraagd worden bij één van de stadswinkels. Omdat haar moeder op dat moment in een revalidatiecentrum in Vlaardingen verblijft, gaat mevrouw K. voor haar naar de stadswinkel. Ondanks het feit dat mevrouw K. een verklaring van een arts meebrengt waaruit blijkt dat haar moeder echt niet in staat is om zelf naar een stadswinkel te komen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De medewerkster van de stadswinkel licht toe dat moeder, volgens de geldende regels, persoonlijk bij de aanvraag aanwezig moet zijn.

Voor mensen die om medische redenen niet in staat zijn om persoonlijk bij de stadswinkel langs te komen, bestaat in de gemeente Rotterdam de mogelijkheid om de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart op hun woon- of verblijfsadres te laten plaatsvinden. Een familielid of iemand anders kan hiervoor een verzoek indienen waarna vervolgens een huisbezoek bij de aanvrager plaatsvindt. De nieuwe identiteitskaart kan ten slotte worden afgehaald in de stadswinkel door de opgegeven contactpersoon.

Deze optie gaat echter niet op voor de moeder van mevrouw K. Volgens de medewerkster van de stadswinkel geldt deze regeling alleen voor mensen die in Rotterdam verblijven. Omdat het revalidatiecentrum gevestigd is in Vlaardingen, komt de moeder van mevrouw K. niet in aanmerking voor een huisbezoek.

Mevrouw K. is ten einde raad. Er lijkt geen alternatief beschikbaar te zijn, terwijl het echt van belang is dat haar moeder weer snel een geldige identiteitskaart in haar bezit heeft. Zij moet de identiteitskaart namelijk regelmatig tonen tijdens haar bezoeken aan het ziekenhuis. Mevrouw K. dient daarom per e-mail een klacht in de bij de ombudsman.

De ombudsman neemt hierop gelijk contact op met de klachtencoördinator van de afdeling Publiekszaken Rotterdam met het verzoek de klacht in behandeling te nemen. Nog dezelfde dag bericht de gemeente dat mevrouw K. toch een verzoek kan doen om de aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart in het revalidatiecentrum in Vlaardingen te laten plaatsvinden. Met mevrouw K. en haar moeder wordt snel daarna een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. De ombudsman is tevreden over deze snelle oplossing.