Een nieuw rijbewijs voor auto en motor in Nissewaard

(samenvatting dossier 2017.140) De heer E. haalt zijn motorrijvaardigheidsbewijs. Om op de motor te mogen rijden moet hij dit als extra categorie op zijn rijbewijs bij laten schrijven. Vroeger kon dit bijgeschreven worden op het oude rijbewijs. Nu krijg je een heel nieuw rijbewijs. Het tijdstip komt bovendien goed uit omdat binnen 2 maanden zijn oude rijbewijs verloopt.

De heer E. maakt via de website van de gemeente Nissewaard een afspraak om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Als de heer E. zijn nieuwe rijbewijs afhaalt, staat daar niet op vermeld dat hij ook op de motor mag rijden. De ambtenaar aan de balie ging ervan uit dat de heer E. alleen voor een nieuw rijbewijs een afspraak had gemaakt. Zij kon in het systeem niet zien dat de heer E. zijn motorrijbewijs heeft gehaald en wist dus niet dat er een extra categorie bij moest.

De heer E. moet opnieuw een rijbewijs aanvragen en de gemeente rekent hem daarvoor opnieuw € 38,95. De heer E. is daar zeer ontevreden over en vraagt de ombudsman wat die ervan vindt.

De ombudsman gaat bij de gemeente in het systeem kijken en constateert dat de heer E. nergens kon vermelden dat hij én voor een nieuw rijbewijs én voor een categorie-uitbreiding een afspraak wilde maken. Bovendien stond op de website geen informatie over hoe een categorie-uitbreiding in zijn werk gaat. Als een medewerker van de gemeente alleen het werkproces aanvraag nieuw rijbewijs opstart, ziet hij niet dat er ook sprake is van een categorie-uitbreiding.

De ombudsman concludeert dat de gemeente gedurende het hele proces van de aanvraag van een nieuw rijbewijs vanwege een categorie-uitbreiding betere informatie kan geven. De heer E. vraagt maar een paar keer in zijn leven een nieuw rijbewijs aan, terwijl de gemeente elke dag rijbewijzen uitgeeft. Het is daarom de taak van de gemeente ervoor te zorgen dat dit soort verwarring niet kan ontstaan. Hij doet de gemeente daarom 3 aanbevelingen voor het verbeteren van de informatievoorziening.

De gemeente is het met de ombudsman eens en past de informatie op de website www.nissewaard.nl en het ‘werkproces nieuw rijbewijs’ aan. Voortaan vraagt de medewerker eerst of er (ook) sprake is van een categorieuitbreiding. Tot slot betaalt de gemeente de heer E. één keer leges terug.

De ombudsman is tevreden over de reactie van de gemeente.