Een maatwerkvoorziening zonder overleg met Vereniging van Eigenaren

(samenvatting dossier 2016.862) Mevrouw P. woont in een appartementsgebouw aan de B. Zij huurt dat appartement van woningcorporatie Havensteder. Andere appartementen in dat gebouw zijn eigendom van individuele eigenaren. Alle eigenaren gezamenlijk vormen de Vereniging van Eigenaren (VvE’).

Op 20 januari 2016 constateert de Vereniging van Eigenaren (‘VvE’) dat in de gemeenschappelijke ruimten van het appartementsgebouw aan de B. automatische deuropeners zijn aangebracht. Dit is gebeurd in opdracht van de gemeente ten behoeve van mevrouw P.

Mevrouw P. is ‘cliënt’ in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De automatische deuropeners zijn een ‘maatwerkvoorziening’ voor haar. Deze zijn volgens de VvE door de gemeente aangebracht zonder toestemming en/of zonder voorafgaand overleg met de VvE. De VvE stelt dat zij sindsdien met twee verschillende automatische-deuropenersystemen zit en dat er schade is ontstaan aan de gemeenschappelijke ruimten. Waarom weet de VvE niets van het aanbrengen van de deuropeners?

De gemeente stelt dat zij Havensteder heeft geïnformeerd en dat dat volgens de wet genoeg is. De gemeente vindt dat zij niet meer hoeft te doen.

De VvE blijft ontevreden over het feit dat de gemeente het aanbrengen van de automatische deuropeners van tevoren alleen met Havensteder heeft afgestemd en niet ook met de VvE.

De ombudsman stelt vast dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 de gemeente dwingt om, in het geval dat de maatwerkvoorziening is bedoeld voor een bewoner die niet de eigenaar van de woning is (zoals een huurder), de eigenaar zijn mening over het aanbrengen van de voorziening te laten geven. Dit geeft die eigenaar de gelegenheid om bij uitvoeringskwesties betrokken te zijn. De gemeente heeft dat in dit geval ten onrechte nagelaten. Eigenaar van het appartementsgebouw is immers niet (alleen) Havensteder, maar alle appartementseigenaren gezamenlijk. De gemeente had daarom niet ermee mogen volstaan om alleen Havensteder te benaderen, maar had contact moeten opnemen met alle appartementseigenaren. Daartoe had zij zich tot de VvE dienen te wenden.

De ombudsman verklaart de klachten van de VvE gegrond en ziet aanleiding om de gemeente een aanbeveling te doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het is aan de gemeente zelf om hieraan in de praktijk invulling te geven. Bij een appartement zijn immers alle appartementseigenaren gezamenlijk de eigenaar van de gemeenschappelijke ruimten. Zij moeten, via de VvE, de gelegenheid krijgen hun zienswijze kenbaar te maken over uitvoeringskwesties die de gemeenschappelijke ruimten betreffen.