Een gevoelige kwestie

De heer M. bezoekt met regelmaat de begraafplaats waar zijn moeder ligt begraven. Bij een van zijn bezoeken aan de begraafplaats ontdekt de heer M. dat de gemeente een gedeelte van de begraafplaats gebruikt als opslagplaats voor afvalcontainers. Deze opslagplaats is door een geluidswal en bomen gescheiden van het gedeelte van het terrein dat als begraafplaats wordt gebruikt.

De heer M. is er niet van overtuigd dat daardoor de kans op geluidsoverlast van de opslagplaats voor bezoekers van de begraafplaats helemaal wordt weggenomen. De heer M. is bovendien bang dat vrachtwagens op weg naar de opslagplaats over de begraafplaats zullen rijden. Ook vindt hij het geen prettig idee dat er een opslagplaats voor containers is ingericht vlak bij de begraafplaats waar zijn moeder ligt begraven. De heer M. dient daarom een klacht in bij de gemeente.

In een reactie op de klacht van de heer M. schrijft de gemeente dat zij haar best doet om ervoor te zorgen dat de opslagplaats en het verkeer naar en van de opslagplaats geen overlast opleveren voor de bezoekers van de begraafplaats. Deze reactie neemt de bedenkingen van de heer M. bij de opslagplaats niet weg. Hij blijft van mening dat het geen goed idee is van de gemeente om een opslagplaats voor afvalcontainers in te richten op het terrein van een begraafplaats.

Daarom stapt de heer M. naar de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman besluit om de gemeente te vragen naar een reactie op het standpunt van de heer M. dat het niet fatsoenlijk is om een deel van de begraafplaats te gebruiken voor het stallen van afvalcontainers. Op dit onderdeel van de klacht van de heer M. had de gemeente namelijk nog niet gereageerd. De ombudsman stuurt ook een door de heer M. aangeleverde passage uit het bestemmingsplan naar de gemeente. Uit die passage blijkt volgens de heer M. dat de begraafplaats niet gebruikt mag worden voor de opslag van afvalcontainers.

De gemeente neemt de klacht van de heer M. nogmaals in behandeling en komt tot de conclusie dat het bestemmingsplan inderdaad niet toelaat dat een deel van de begraafplaats wordt gebruikt als opslagplaats voor afvalcontainers. De gemeente belooft dat zij zo snel mogelijk een andere locatie zal zoeken voor de opslagplaats voor afvalcontainers. De heer M. is erg blij met deze beslissing van de gemeente en bedankt de ombudsman voor de geboden hulp.