Een gevoelig gesprek in een publieke ruimte?

Samenvatting dossier 8006

Handhavings- of maatregelgesprekken zijn spannende gesprekken. Voor degenen die afhankelijk zijn van een uitkering hangt daar veel van af. Hebben zij na dit gesprek een inkomen of wordt hun inkomen opgeschort of gekort? In zo’n gesprek kunnen veel privacygevoelige gegevens aan de orde komen als inkomen en uitgaven, leef en gezinsomstandigheden, geestelijke en lichamelijke beperkingen etc.

Mevrouw S. krijgt een uitnodiging voor een handhavingsgesprek. Aan de hand van de uitkomsten zal de gemeente bepalen of mevrouw S. een uitkering krijgt en zo ja, of die uitkering gekort wordt.

Bij de ontvangst gaat er iets mis. Volgens mevrouw S. stelde de medewerkster zich niet voor en gaf ze geen hand. Ook werd gevraagd of een nieuwe collega bij het gesprek kon zijn. Mevrouw S. werd hierdoor overvallen. Ze vond dat tijdens het gesprek haar privacy werd geschonden doordat iedereen op de ‘beursvloer’ van Herenwaard met het gesprek mee kon luisteren.

Volgens de gemeente was het een vervelend gesprek, maar was er verder niets aan de hand. De gemeente stelt dat bovendien alle gesprekken binnen de gemeente in overeenstemming met de privacyregels worden gevoerd.

De ombudsman was niet bij de ontvangst en het gesprek aanwezig, maar uit de verklaringen blijkt dat zowel mevrouw S. als de medewerker de ontmoeting als vervelend hebben ervaren. De ombudsman kan echter niet beoordelen aan wie dat ligt. De ombudsman vindt het geen probleem als er gevraagd wordt of een nieuwe collega of stagiaire bij het gesprek aanwezig mag zijn. Omdat mevrouw S. dit niet wilde, is de nieuwe collega niet bij het gesprek aanwezig geweest. Daarmee is de gemeente tegemoet gekomen aan de wens van mevrouw S.

Omdat uit alle verklaringen blijkt dat het mogelijk was om het gesprek mee te luisteren of flarden daarvan te horen, vindt de ombudsman dat het college van burgemeester en wethouders onvoldoende respectvol omgegaan is met het recht op privacy van mevrouw S. De klacht van mevrouw S. daarover is gegrond.