Drempels op de weg naar de juiste informatie

Samenvatting dossier 9224

De heer H. woont aan de Stuurboord in Capelle aan den IJssel. Als de heer H. naar het centrum van Capelle rijdt, neemt hij een route over de Groenedijk. In verband met zijn lichamelijke klachten wil hij de verkeersdrempels elders in Capelle vermijden. De gemeente legt eind mei 2018 op de Groenedijk een aantal verkeersdrempels aan. De heer H. vraagt de gemeente deze drempels te verwijderen. De gemeente geeft aan dat zij de drempels heeft aangelegd vanwege de verkeersveiligheid en ze daarom niet zal verwijderen. Volgens de gemeente kan de heer H. met een andere route de drempels vermijden.

De heer H. is niet tevreden over de gang van zaken. Hij klaagt daarnaast over de manier waarop de gemeente met hem en omwonenden heeft gecommuniceerd rondom de aanleg van de verkeersdrempels. De gemeente zegt in haar reactie dat er geen verkeersbesluit nodig is voor de aanleg van verkeersdrempels. Daarom is er niet met omwonenden gecommuniceerd. Verder schrijft de gemeente dat zij het betreurt dat de heer H. problemen ondervindt van de drempels. De gemeente wil de drempels echter in het algemeen belang handhaven.

Eerst correspondeert de heer H. met het college van burgemeester en wethouders, later ook met de gemeenteraad. Gedurende dit traject krijgt hij soms een antwoord, soms een reactie die niet klopt met hetgeen hij vraagt of geheel geen antwoord.

De ombudsman vindt dat de gemeente Capelle aan den IJssel niet transparant is geweest naar de heer H. toe. Niet in haar antwoorden, niet in haar informatie over de werkwijze en niet in haar reactie op zijn Wob-verzoek. De ombudsman vindt dat er namens de gemeenteraad een reactie naar de heer H. gegeven had moeten worden.

Alles overziend vindt de ombudsman dat de gemeente in haar communicatie niet transparant geweest. Ook al wil de gemeente de verkeersdrempels niet verwijderen, ze had de heer H. beter moeten informeren over haar procedures en zijn mogelijkheden om zijn onvrede aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad kenbaar te maken. De gemeente heeft in strijd met het behoorlijkheidsvereiste Transparant gehandeld door niet of niet adequaat op vragen en verzoeken van de heer H. te reageren. De ombudsman ziet in het voorgaande geen aanleiding om aan zijn voorlopig oordeel een aanbeveling te verbinden.

Lees hier het hele rapport.