Dossier wantrouwen

De heer Q. is dakloos en heeft onder andere contact met Centraal Onthaal. Centraal Onthaal is 1 ‘loket’ van waaruit alle hulp aan dak- en thuislozen wordt georganiseerd

De heer Q. is kritisch over de informatie die over hem wordt geregistreerd door de verschillende instellingen. Medewerkers van deze instellingen schrijven ‘van alles’ over daklozen en deze informatie wordt vervolgens voor waar aangenomen. Hij heeft hier al eens nadeel van ondervonden bij een medisch onderzoek. Deze instellingen hebben naar zijn mening te veel een machtspositie. De mogelijkheden om daar iets tegen te doen zijn beperkt.

Vanuit deze achtergrond vraagt de heer Q de gemeente om inzage in zijn volledige dossier van Maatschappelijke Opvang. Hij krijgt daarop slechts een computeruitdraai van de 3 voorafgaande maanden, terwijl hij al zeker 3 jaar contact heeft met Centraal Onthaal. De heer Q. vraagt nog een keer om het volledige dossier. Een medewerker van de gemeente reageert dat het dossier op verzoek van de heer Q. zelf is verwijderd. Inzage is dus niet meer mogelijk. De heer Q. begrijpt er niets van en denkt dat er opzet in het spel is. De gemeente ziet hem vast als een lastpost.

De heer Q. bezoekt het spreekuur van de ombudsman. Hij wil weten waar, wanneer en op welke manier hij de gemeente gevraagd heeft om vernietiging van zijn dossier.

De ombudsman vraagt de gemeente om opheldering. Een klachtenmedewerker van de gemeente komt met het verrassende bericht dat het dossier niet is vernietigd. Het is zelfs niet gearchiveerd (lees ontoegankelijk gemaakt). Er was sprake van een onjuiste mededeling.

De heer Q. ontvangt excuses van de gemeente en kan een kopie van zijn dossier ophalen.
De ombudsman is tevreden dat het dossier alsnog kan worden ingezien. De heer Q. is er niet gerust op. Was de zogenaamde verwijdering een truc van de gemeente om tijd te rekken? Is zijn dossier in de tussentijd opgeschoond? Heeft de gemeente, met andere woorden, belastende informatie verwijderd of aangepast? Wat zal hij in zijn dossier aantreffen?

Het wantrouwen naar de gemeente zit soms diep bij de burger. Niet onbegrijpelijk, in dit geval!