Dienstverlening Rotterdam onder druk: gemeente verliest grip op uitvoering WWB

(Persbericht 25 maart 2014)

In vier jaar tijd is het aantal klachten bij de ombudsman over de gemeente met bijna de helft toegenomen. De gevolgen van onbereikbaarheid, miscommunicatie en gebrek aan flexibiliteit worden bovendien steeds ingrijpender. Vooral burgers die te maken hebben met Werk en Inkomen, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, merken dit in de praktijk. Als zij maanden zonder inkomen zitten en geen antwoord krijgen op hun vragen, wenden zij zich tot de ombudsman.

Gemeente kan problemen niet de baas
“De economische crisis laat zich in Rotterdam in volle hevigheid gelden. De dienstverlening van Werk en Inkomen sluit hier niet op aan”, zegt de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2013. Volgens Zwaneveld heeft het er alle schijn van dat de gemeente Rotterdam de problemen niet de baas kan. Zij zegt zich zorgen te maken: ”Uiteindelijk stapt maar een klein percentage van de mensen die in de knel raken naar de ombudsman. Wat wij zien is het topje van de ijsberg”.

Schrijnende gevolgen
Ook neemt de gemeente vaak geen verantwoordelijkheid voor de effecten van traag en onjuist handelen. Zwaneveld: “De gevolgen kunnen zeer schrijnend zijn. Je maakt steeds vaker mee dat mensen echt boos en wanhopig zijn als ze zich bij ons melden. Sommigen krijgen problemen met de Belastingdienst, anderen belanden in eindeloos juridisch getouwtrek of kunnen zelfs hun huis kwijtraken”.

Gemeente traag met betalen
“Geld halen bij burgers lijkt trouwens toch makkelijker dan geld betalen”, zegt Anne Mieke Zwaneveld. “Dat geldt niet alleen voor Werk en Inkomen, maar ook voor bijvoorbeeld Belastingen en Vastgoed (Stadsontwikkeling). Leveranciers dienen klachten in omdat het veel te lang duurt voordat ze betaald worden. Een ondernemer die bedrijfsruimte van de gemeente huurt, moest jaren wachten op de eindafrekening en de terugbetaling van te veel betaalde servicekosten. En als de gemeente geld op een onjuist rekeningnummer stort, moet degene die het zou moeten ontvangen eerst wachten tot het geld is teruggehaald, voordat hij betaald krijgt.

Communicatie thuiszorg slecht
Een dieptepunt in de dienstverlening vormde volgens de ombudsman de gang van zaken na de aanbesteding van de thuiszorg in 2013 en de veranderingen die daarop volgden. ”Mensen die afhankelijk zijn van hulp aan huis zijn onvoldoende en onjuist geïnformeerd over de veranderingen. Wie informatie wilde hebben werd door de gemeente en de thuiszorgorganisatie van het kastje naar de muur gestuurd. De wijzigingen in de organisatie van de thuiszorg hebben veel onrust en onduidelijkheid veroorzaakt onder een grote groep kwetsbare Rotterdammers. Komend  jaar staan er andere grote veranderingen op stapel, zoals de overgang van de jeugdhulp naar de gemeente. Ik zal dat met grote aandacht volgen”, zo schrijft Zwaneveld in het jaarverslag 2013.