‘Die overheid is er tóch niet voor mij’

Zie hierbij de bijdrage van de Ombudsman in STAD 2023 CAOP: ‘Die overheid is er tóch niet voor mij’