De ombudsman brengt partijen bij elkaar

Mevrouw E. bezoekt het spreekuur van de ombudsman in Vlaardingen. Zij vertelt dat zij tijdens en na haar zwangerschap is begeleid door Careyn en het Centrum Jeugd en Gezin. Mevrouw E. wil klachten over deze instanties indienen maar er zijn geen klachtmogelijkheden meer, de termijnen zijn verlopen. Mevrouw E. beklaagt zich tevens over de gemeente Vlaardingen. Volgens mevrouw E. heeft de gemeente contact gehad met een van deze instanties en dat heeft problemen voor haar veroorzaakt. Zij vindt dat de gemeente haar niet goed helpt met haar klachten. Mevrouw E. heeft hierover een gesprek gehad met de burgemeester van Vlaardingen. Na dit gesprek laat de burgemeester mevrouw E. schriftelijk weten dat zij haar klachten bij de instanties moet indienen. De ombudsman vraagt aan de gemeente wat er is gebeurd.

De gemeente laat de ombudsman weten te betreuren dat mevrouw E. zich niet goed geholpen voelt door de gemeente. Echter, de gemeente heeft geen bevoegdheid om klachten te behandelen over de instanties die mevrouw E. noemt. De ombudsman ziet weinig aanknopingspunten in de klachten van mevrouw E. om een onderzoek te starten naar de gedraging(en) van de gemeente Vlaardingen. Toch wil de ombudsman proberen de verstoorde verhouding tussen mevrouw E. en de gemeente te verbeteren. Omdat de ombudsman zoveel mogelijk in een vroeg stadium probeert te bemiddelen om zo mogelijk, op die manier de klacht op te lossen besluit de ombudsman aan de gemeente voor te leggen of zij met mevrouw E. het gesprek willen aangaan; om mediation te beproeven.

De gemeente staat hier positief tegenover en stelt voor dat de interne mediator van de gemeente eerst met mevrouw E. in gesprek gaat, om te bespreken wat haar (onderliggende) klacht/onvrede/vraag is. Daarna wordt bekeken of de gemeente (eventueel) nog iets voor mevrouw E. kan betekenen.

De ombudsman vraagt mevrouw E. wat zij hiervan vindt. Mevrouw E. laat de ombudsman weten hiermee akkoord te gaan. Door een geslaagde tussenkomst van de ombudsman wordt het mediatontraject door de gemeente in gang gezet en zo heeft de ombudsman de partijen bij elkaar gebracht!