De heer B. had beter geïnformeerd moeten worden over herinrichting Ammersooiseplein

De heer B. heeft een gehandicaptenparkeerplaats op het Ammersooiseplein recht voor de ingang van het appartementencomplex waar hij woont. De enige toegang tot de gehandicaptenparkeerplaats was een oprit aan de Vrouw-Jannestraat. Regelmatig parkeerden auto’s voor die oprit. De gemeente heeft dit probleem opgelost door een 2e gehandicaptenparkeerplaats te realiseren op de plek van de oprit naar de 1e gehandicaptenparkeerplaats.

De gemeente besluit om het Ammersooiseplein opnieuw in te richten en organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden in het wijkgebouw De Nieuwe Banier. De bewoners kunnen hun mening geven over de plannen. Tot oktober 2014 verneemt de heer B. daarna niets van de gemeente. De gemeente kondigt in oktober 2014 aan dat de werkzaamheden gaan beginnen. Tijdens de werkzaamheden verwijdert de aannemer alle parkeerplaatsen aan de Vrouw-Jannestraat, ook de gehandicaptenparkeerplaats van de heer B. De ombudsman vindt dat de gemeente de heer B. eerder, beter en schriftelijk had moeten informeren over wat de plannen voor hem zouden betekenen.

De ombudsman vindt dat de gemeente het Ammersooiseplein best opnieuw mag inrichten, maar dat er meer gedaan moet worden om het plein ook voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn, toegankelijk te maken. Daarnaast vindt de ombudsman dat de gemeente nog eens moet kijken naar de beslissing om bij het appartementencomplex fietsenrekken te plaatsen.

De ombudsman ziet daarnaast aanleiding om aan de gemeente algemene aanbevelingen te doen over de participatie bij herinrichting van buitenruimte. De ombudsman vindt dat de gemeente duidelijk moet aangeven welk participatietraject zij voor ogen heeft, wat het traject inhoudt en dat ze daar helder en duidelijk over moet communiceren in huis-aan-huisbladen en op de website van de gemeente.

De gemeente laat weten alle aanbevelingen over te nemen. De ombudsman krijgt daarop een kopie van een bewonersbrief dat er meteen wordt begonnen met aanpassingen aan het Ammersooiseplein.

De ombudsman neemt met instemming kennis van deze reactie.

Voor de volledige, geanonimiseerde tekst van rapport 2015.1008 klik hier.