De gemeente is onverwacht en onterecht gestopt met het betalen van mijn gasrekeningen

(samenvatting dossier 2015.96)
De heer J. en zijn vrouw moeten in 2010 verplicht verhuizen. Het gebied waarin hun oude woning staat wordt herontwikkeld. De gemeente biedt hen een nieuwe woning te huur aan. Die woning is niet op het gasnet aangesloten. De heer J. accepteert de woning. De gemeente vindt dat het te duur is om de woning op het gasnet aan te sluiten en plaatst, tegen de wil van de heer J., een gastank in de tuin. De gemeente maakt ook afspraken met een gasleverancier. Daarna maakt de heer J. gebruik van het geleverde gas.

De heer J. geeft bij de gemeente aan dat hij geen extra kosten wil betalen. Volgens hem heeft de gemeente beloofd dat de extra kosten voor rekening van de gemeente zouden zijn. De gasleverancier stuurt een contract aan de heer J., maar dat contract ondertekent hij niet. De gemeente betaalt – zonder medeweten van de heer J – de gasrekeningen. De heer J. hoort 2,5 jaar niets van de gemeente. Hij hoort ook niets van de gasleverancier. Op een gegeven moment stopt de gemeente met het betalen van de gasrekening, ook zonder medeweten van de heer J.

Daarna krijgt de heer J. in korte tijd de ene rekening na de andere krijgt. De heer J. kan deze rekeningen niet betalen en hij benadert de ombudsman. Hij en zijn vrouw hebben al geruime tijd geen gas meer en op dat moment nadert de winter. De ombudsman bemiddelt. Uiteindelijk krijgt de heer J. in ruil voor een kleine huurverhoging alsnog een vaste aansluiting op het gasnet.

Er zijn echter nog openstaande facturen. Is het terecht dat de gemeente die niet wil betalen? De ombudsman oordeelt dat de gemeente de heer J. vooraf had moeten informeren dat zij de rekeningen voor de gasleveranties niet meer zou betalen. De heer J. werd nu onaangenaam verrast. De ombudsman vindt wel dat de gemeente mocht stoppen met betalen. In het huurcontract staat tenslotte dat de heer J. zelf de ‘nutsvoorzieningen moet regelen’. De gemeente ontkent, maar zelfs als de gemeente compensatie had beloofd voor eventuele extra kosten, dan betekent dit nog niet dat de gemeente voor onbepaalde tijd de volledige gasrekening moet betalen.