De gemeente doet wat zij belooft

De school P. is een school in Rotterdam waar ook kinderen met een lichamelijke beperking regulier onderwijs volgen. De heer B. vraagt de gemeente Rotterdam om iets aan de parkeersituatie bij de school te doen. Hij vraagt onder andere om gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen. De gemeente is daartoe niet bereid.

Wat doet de ombudsman?
De ombudsman nodigt de heer B. en de gemeente uit voor een bezoek ter plaatse.
De ombudsman wil ter plaatse de situatie gaan bekijken met de bedoeling tussen de gemeente en de heer B. te bemiddelen en de klacht op te lossen. Maar zover komt het niet. Een paar dagen na de uitnodiging van de ombudsman stuurt de directeur Toezicht en Handhaving van de gemeente de ombudsman een e-mail. Daarin staat dat hij zelf ter plaatse naar de situatie is gaan kijken. De directeur Toezicht en Handhaving is op basis van dit bezoek tot de conclusie gekomen dat zijn eerdere reactie aan de heer B. geen recht doet aan de klacht van de heer B. en de situatie. Hij zal daarvoor zijn excuses aanbieden aan de heer B. De directeur gaat er voor zorgen dat er op de kortst mogelijke termijn alsnog actie wordt ondernomen.

Acties van de gemeente
De gemeente doet wat zij belooft: 2 maanden later zijn de gehandicapten-parkeerplaatsen aangelegd en er is rekening gehouden met de andere punten die de heer B. naar voren had gebracht.

Klacht is opgelost
De ombudsman vindt het goed dat de directeur Toezicht en Handhaving persoonlijk ter plaatse de situatie bekijkt en daarop actie heeft ondernomen. De ombudsman is blij om te horen dat de klacht van de heer B., na zijn interventie, alsnog naar tevredenheid is opgelost. Compliment voor deze directeur!