De aanhouder wint

Een jaar geleden constateert de heer S. dat er vlakbij zijn woning op een hoek van de straat in een parkachtig deel van de stad, een bord met een lichtreclame is aangebracht, zonder dat de bewoners daarover zijn geïnformeerd. Dat verbaast hem, want toen hij jaren geleden aan zijn woning een uitbouw wilde maken, mocht dat niet omdat het niet zou passen in de brede groene chique uitstraling van de straat. Waarom een lichtreclame daar wel in past, is voor hem niet te begrijpen. Daarnaast is het bord in strijd met de wet- en regelgeving die bepaalt dat in groengebieden geen lichtbakken zijn toegestaan en dat rust, natuur en ontspanning voorop moeten staan. Hij benadert de deelgemeente.

Na enig heen-en weer schrijven, stuurt de gemeente, cluster Stadsontwikkeling na de zomervakantie een email aan de heer S. dat de ondernemer die het reclamebord heeft geplaatst zal worden benaderd om het bord te verplaatsen naar een toegestane locatie.

Twee maanden later  is er echter nog niets gebeurd en dient de heer S. een klacht in bij de ombudsman. In december 2013 benadert de deelgemeente de heer S. en vraagt hem of hij ermee kan instemmen dat de lichtmastreclame blijft hangen, maar niet meer 24 uur per dag brandt, bijvoorbeeld door het om 22.00 uur ’s avonds uit te schakelen. Hiervoor voelt de heer S. helemaal niets, hij wil dat de lichtreclame wordt weggehaald.

Net voor de Kerst bericht de deelgemeente aan de heer S. dat er een toezegging ligt dat het bord verwijderd zal worden. De deelgemeente biedt zijn excuses aan voor het feit dat dit een langdurig proces is geweest.

Maar in januari 2014 gebeurt er niets. Het blijkt dat het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente een contract heeft gesloten met Citytec en daarbij over het hoofd heeft gezien dat in de straat bij de heer S. dergelijke borden niet zijn toegestaan. Citytec had weer een contract gesloten met degene wiens reclame op het bord stond. Door deze gang van zaken kon aan Citytec of de ondernemer dus geen verwijt gemaakt worden dat zij het bord hebben opgehangen, maar het bord moet wel weer weg. Als de heer S. opnieuw aan de bel trekt, wordt gemeld dat de lichtbak uiterlijk 1 maart 2014 wordt verwijderd.

In februari 2014 gebeurt er echter ook niets … De ombudsman houdt vinger aan de pols. Op vrijdag 28 februari 2014 om 16.00 uur stuurt de heer S. een email aan de diverse betrokkenen bij de gemeente, de deelgemeente en aan de ombudsman. De lichtbak is nog steeds niet verwijderd. De heer S. geeft aan nu toch echt even niet meer te weten hoe het verder gaat.

Op hetzelfde moment dat de ombudsman op 4 maart 2014 opnieuw actie onderneemt, komt de verlossende email van de heer S. binnen. Het bord is verwijderd!