Daling klachten bij ombudsman Krimpen aan den IJssel zet door

In 2018 ontving de gemeentelijke ombudsman 16 schriftelijke of op het spreekuur ingediende klachten over de gemeente Krimpen aan den IJssel en IJSSELgemeenten samen. Hiermee zet de vorig jaar al genoemde daling ten opzichte van eerdere jaren door. In 2017 waren er 20 klachten en in 2016 nog 24. Deze cijfers zijn te vinden in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2018 van de gemeentelijke ombudsman van Krimpen aan den IJssel.

“Goed luisteren”
Sommige klachten waren zo complex dat een goede oplossing voor de gemeente moeilijk te vinden was. Vooral als meer regels van toepassing zijn en die regels niet goed samen gaan, kan vertraging en onzekerheid voor de burger ontstaan.
Naarmate klachten ingewikkelder worden, zo stelt de ombudsman, wordt het steeds belangrijker om goed naar de klagers te luisteren en zo nodig maatwerk te leveren. Zo kan bemiddeling helpen bij het herstel van vertrouwen van een klager in de gemeente of –zoals in dit jaarverslag aan de orde komt- IJSSELgemeenten.

Meeste klachten over afdeling Ruimte
De meeste behandelde klachten (5), gingen over de afdeling Ruimte. Geklaagd werd over de aanpassing van de verhuurprijs van gemeentegrond, het opschrift van een verkeersbord, over schade door de manier waarop parkeerplaatsen zijn aangelegd, over het inplanten van groen en over uitblijven van een evaluatie van een parkeerregeling.

Ook klachten Publiekscentrum
Het grootste verschil met het voorafgaande jaar betreft het Publiekcentrum. In 2017 kreeg de ombudsman geen enkele klacht over deze afdeling, in 2018 waren dit er 4. Twee van de klachten gingen over inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de één was de bejegening van de aanvrager van een identiteitsbewijs aanleiding voor de klacht en de andere ging over aanvraag van bijzondere bijstand voor buitengewone kosten.

Inloopspreekuur
Wie een klacht heeft over de gemeente en niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht oppakt, kan de kwestie met de ombudsman bespreken. De gemeentelijke ombudsman houdt iedere maand in Krimpen een inloopspreekuur. Voor nadere informatie hierover zie www.ombudsmankrimpen.nl.
Hier is ook de volledige tekst van het jaarverslag te vinden met een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden van klachtbehandeling.