Daling aantal klachten bij de ombudsman Krimpen aan den IJssel

In 2017 ontving de gemeentelijke ombudsman in totaal 29 vragen en klachten over Krimpen aan den IJssel. Dat is een daling ten opzichte van 2016 (39). Dit is vooral toe te schrijven aan een vermindering van het aantal klachten uit Krimpen aan den IJssel over IJSSELgemeenten, de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas.

Jaarverslag
Telefonische vragen en klachten die direct kunnen worden afgewikkeld door de medewerkers van de ombudsman worden op aantal geturfd en niet inhoudelijk geregistreerd. Dat gebeurt wel met de schriftelijk ingediende klachten en de klachten waarmee Krimpenaren naar het spreekuur komen. In 2017 waren dat er 20, tegen 24 in 2016.
Deze cijfers zijn te vinden in het jaarverslag 2017 van de gemeentelijke ombudsman van Krimpen aan den IJssel. De volledige tekst van het jaarverslag met een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden staat op de website www.ombudsmankrimpen.nl.

Tien gouden regels bij bejegeningsklachten
De ombudsman wordt soms geconfronteerd met klachten over de manier waarop inwoners worden bejegend door ambtenaren van de gemeente. Deze klachten zijn niet gemakkelijk te behandelen. Vaak is het probleem dat de klachtbehandeling lang duurt en dat het woord van de één tegenover het woord van de ander staat.
Daarom heeft de ombudsman in 2017 in alle aangesloten gemeenten in de regio Rotterdam op eigen initiatief een onderzoek naar bejegeningsklachten verricht. In het verslag van dit onderzoek biedt de ombudsman “10 gouden regels” voor een doeltreffende aanpak van deze klachten.
De ombudsman adviseert de gemeenten deze regels in de praktijk toe te passen.

Inloopspreekuur
Wie een klacht heeft over de gemeente en niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht oppakt, kan de kwestie met de ombudsman bespreken.
De gemeentelijke ombudsman houdt iedere maand in Krimpen een inloopspreekuur: Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, steeds op een donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.
In 2018 is dat nog op: 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.
Hier kunt u zonder afspraak terecht.