Communicatie tussen ouders en JBRR

Maak aan het begin van de ondertoezichtstelling duidelijke afspraken met ouders en kinderen over de communicatie. Met goede afspraken aan het begin is het voor kinderen, ouders en jeugdbeschermers duidelijk wat zij van elkaar kunnen verwachten. Evalueer die afspraken periodiek. Kinderen moeten daarbij een nadrukkelijke stem hebben. Hoe en wat voor informatie zouden zij van de jeugdbeschermer willen krijgen?

Deze aanbeveling doet de gemeentelijke kinderombudsman in haar rapport (Rapport Communicatie tussen ouders en JBRR 210406-Communicatie-tussen-ouders-en-JBRR) naar aanleiding van een klacht over JBRR, dat onlangs verscheen. Als deze afspraken er niet zijn, kan het behoorlijk misgaan.

Dat merkte mevrouw W.  De klachtencommissie had haar klachten over JBRR deels gegrond verklaard. JBRR deed daarop toezeggingen over vervanging van de jeugdbeschermer en over verbetering van de communicatie. Naar het oordeel van de kinderombudsman kwam JBRR zijn toezeggingen onvoldoende na en handelde daarom onvoldoende betrouwbaar jegens mevrouw W. De kinderombudsman vindt wel dat JBRR voldoende voortvarend op de meeste emailberichten en telefoontjes van mevrouw W. heeft gereageerd. Die klacht is ongegrond.