Capelle aan den IJssel: Plein of snippergroen?

(dossier 2013.1378 publicatie rapport 16 oktober 2015)

De heer V. klaagt over de verkoop van een stuk gemeentegrond aan zijn buren. De gemeente heeft een stuk grond dat grenst aan de achtertuin van de heer V. als snippergroen aan de buren verkocht.

Volgens de heer V. is het verkochte stuk grond onderdeel van een plein en had de gemeente het niet als snippergroen mogen verkopen. Hij vindt ook dat de gemeente de buurtbewoners tijdig had moeten informeren en de gelegenheid had moeten geven om tegen de verkoop bezwaar te maken. De kopers hebben een omheining om het aangekochte stuk grond geplaatst en dit zorgt voor een onoverzichtelijke hoek. Daardoor gebeuren er volgens de heer V. (bijna) ongelukken. Als de gemeente dat had geweten, was de verkoop vast niet door gegaan. Op vragen over de verkoop krijgt hij geen antwoord en hij voelt zich daarom niet serieus genomen door de gemeente.

De ombudsman vindt dat van de gemeente in zijn algemeenheid niet gevraagd kan worden om bij elk voornemen om een stuk grond te verkopen alle omwonenden te informeren. Omdat deze verkoop in lijn met eerdere verkopen was en getoetst is aan het beleidsstuk ‘Uitgifte van openbaar groen’ hoefde de gemeente dat bij de verkoop van dit stuk grond ook niet te doen. Bovendien heeft de gemeente een positief verkoopadvies gekregen van de brandweer en de verkeersdeskundigen van de gemeente. De gemeente moet omwonenden wel informeren als er sprake is van een bijzondere situatie of als er een aantoonbaar belang is van 1 of meerdere buren.

De gemeente heeft de heer V. er vooral op gewezen dat de gemeente bevoegd is om het stuk grond te verkopen en dat er geen inspraak, bezwaar of beroep mogelijk is. De gemeente moet zich, ook als zij als eigenaar een stuk grond verkoopt, aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur houden. Dat betekent dat de gemeente wel aan de buurtbewoners, waaronder de heer V. veel eerder uitleg had moeten geven over de manier waarop de verkoop is gegaan, over het beleid van de gemeente, over het gebruiksdoel van het stuk gemeentegrond en waarom dat gebruiksdoel niet in de weg stond aan een eventuele verkoop.