Brief aan de Rotterdamse gemeenteraad over leerlingenvervoer: tijd voor actie en verbetering

Op 1 november staat het leerlingenvervoer in Rotterdam op de agenda van de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport van de Rotterdamse gemeenteraad. In deze context hebben we een dringende brief gestuurd naar de raad om de aandacht te vestigen op de ernstige problemen en zorgen met betrekking tot het leerlingenvervoer in de stad.

Bij de start van het schooljaar 2022-2023 werden we overspoeld met klachten over Trevvel, het vervoersbedrijf dat verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer. Deze klachten betroffen zaken zoals vertraagde ritten, te late ophaalmomenten en gebrekkige communicatie. Hoewel het aantal klachten sindsdien is afgenomen, blijven de zorgen bestaan.

Gemeente Rotterdam heeft ons geïnformeerd dat zij de regels rond leerlingenvervoer strenger is gaan toepassen. Dit beleid dwingt ongeveer 150 kinderen om gebruik te maken van het openbaar vervoer om naar school te gaan, wat veel stress en problemen voor de gezinnen met zich meebrengt.

Onze brief aan de gemeenteraad benadrukt de dringende noodzaak van verbeteringen in het leerlingenvervoer, met als doel ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig, efficiënt en tijdig naar school kunnen. Voor meer details en concrete voorbeelden verwijzen we naar de brief, die u hier kunt vinden. De bijlage vindt u hier. Wij hopen op een grondige bespreking van deze kwestie in de gemeenteraad en op concrete stappen om de situatie te verbeteren, zodat de belangen van de leerlingen en hun ouders worden gewaarborgd.