Brief aan de Rotterdamse gemeenteraad: zorgelijke situaties toeslagenschandaal

Woensdag 20 maart staat het 2e termijndebat over het toeslagenschandaal op de agenda van de commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ. We willen de Rotterdamse gemeenteraad graag informeren en op de hoogte brengen van de signalen die we hebben ontvangen over het herstel van het toeslagenschandaal en de activiteiten die we in de afgelopen periode hebben ondernomen.

We zien dat een kleine groep gedupeerden het toeslagenschandaal achter zich heeft gelaten. Maar voor een grotere groep geldt dit niet. Zij lopen helemaal vast. Veel gedupeerde ouders, jongeren én ex-partners zitten geestelijk en financieel aan de grond.

In onze ORR-regio is een unieke samenwerking ontstaan tussen de slachtoffers van het toeslagenschandaal, ambtenaren, bestuurders van verschillende gemeenten en ORR. Eind januari hebben wij u hierover geïnformeerd. We waarderen de actieve rol en inbreng van de gemeente Rotterdam in onze alliantie zeer. Als alliantie hebben we onze bevindingen en aanbevelingen overhandigd aan demissionair Staatssecretaris Aukje de Vries en demissionair minister Carola Schouten. Ook heeft de commissie Financiën van de Tweede Kamer onze dringende oproep en aanpalende suggesties ter harte genomen.

Na de overhandiging van deze ‘Warme Vuist’ zet de alliantie haar inspanningen voort. Er staat een gesprek gepland voor eind maart met onder andere Coen van der Louw, programma-directeur-generaal Ketenregie bij het ministerie van
Financiën. Het doel van dit gesprek is om onze suggesties van een passend antwoord te voorzien en om onze bezorgdheid over een dreigend herstelschandaal te adresseren.

ORR wordt nog altijd wekelijks benaderd door slachtoffers van het toeslagenschandaal. Veel van deze signalen sluiten naadloos aan bij het statement van de ‘Warme Vuist’. We gaan ervan uit dat uw raad alle inspanningen van onze alliantie ondersteunt. In Rotterdam en de andere ORR-gemeenten wordt er hard gewerkt en komen veel blokkades van het herstel voort uit rijksbeleid. En als gevolg hiervan zijn er ook op lokaal niveau situaties (ontstaan) die ons zorgen baren.

Hierover leest u in de brief meer.