Brief aan de gemeenteraad over de zorg en de jeugdhulp in Rotterdam

In de eerste 4 maanden van 2016 kwamen er bij de ombudsman weer veel klachten en vragen over de Wmo en de jeugdhulp binnen. De ombudsman informeert de gemeenteraad periodiek over de cijfers en de inhoud van deze klachten. In een brief aan de gemeenteraad van 17 mei 2016 doet de ombudsman verslag over het eerste kwartaal van 2016.

Signalen
De signalen die bij de ombudsman binnen komen, laten zien dat de gemeente bij complexe situaties onvoldoende maatwerk levert en teveel volgens vaste regels en protocollen werkt. Rotterdammers die een aanvraag Wmo of jeugdhulp doen, zijn daardoor onevenredig veel tijd kwijt om hun zaken op orde te brengen. Het gevolg is dat zij (te) lang moeten wachten op de ondersteuning die ze nodig hebben. Ook als de ombudsman een interventie pleegt komt er lang niet altijd een snelle oplossing.

Landelijk beeld
Rotterdam staat hierin niet alleen. Uit een rapport van de Nationale ombudsman van 23 maart 2016 No 2016/025, Een onverwacht hoge rekening maar ook uit een rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau (Overall rapportage Sociaal Domein 2015) komt naar voor dat dit een landelijk beeld is. Volgens een artikel in de Volkskrant van 11 mei 2016 vinden 4 hoogleraren van de universiteit Groningen dat er betere rechtsbescherming moet komen in de vorm van een meldpunt Zorg. Dat meldpunt bestaat al in Rotterdam.

Wat wil de ombudsman?
De ombudsman vindt dat de gemeente meer maatwerk moet leveren zodat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Gemeenteambtenaren en jeugd- en zorgprofessionals moeten daarvoor meer ruimte krijgen. Ook als dat betekent dat regels en protocollen niet strikt gevolgd worden. Tot slot moet de gemeente veel sneller reageren op signalen dat er iets mis gaat.

De gemeente moet aan de slag!