Bijzondere verplichting voor Kredietbank Rotterdam