Bezwaarschrift kwijt, gemeente heeft spijt

De heer O. heeft een boete gekregen omdat hij zijn auto geparkeerd had langs een gele lijn. Hij was het niet eens met deze boete en heeft daarom een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Rotterdam. Omdat hij geen reactie kreeg op zijn bezwaarschrift, neemt hij contact op met de gemeente. Dan blijkt dat er niets is gebeurd met zijn bezwaarschrift. Hij had het bezwaarschrift niet bij de gemeente, maar bij het Openbaar Ministerie moeten indienen.

In de wet staat dat de gemeente de verplichting heeft om een bezwaarschrift dat niet voor de gemeente is bestemd, door te sturen aan de juiste instantie. Wanneer een bezwaarschrift wordt doorgestuurd blijft de datum van ontvangst bij de gemeente gelden. Dit is belangrijk omdat een bezwaarschrift niet meer hoeft te worden behandeld als het te laat wordt ingediend.

De heer O. wijst de gemeente erop dat ze zijn bezwaarschrift had moeten doorsturen naar het Openbaar Ministerie. De gemeente geeft aan dat hij pech heeft omdat hij zelf een fout heeft gemaakt. De heer O. dient een klacht in bij de ombudsman. Hij vindt dat de gemeente zijn bezwaarschrift wel had moeten doorsturen aan het OM. De ombudsman vraagt de gemeente om een reactie op de klacht van de heer O.

De gemeente laat als reactie weten dat niet achterhaald kan worden wat er gebeurd is met het bezwaarschrift, maar dat de gemeente het bezwaarschrift inderdaad wel had moeten doorsturen. Omdat de gemeente dit niet heeft gedaan, is het voor de heer O. niet meer mogelijk om op tijd een bezwaarschrift bij het OM in te dienen. De gemeente vergoedt daarom de kosten van de parkeerboete aan de heer O. Een nette oplossing voor de terechte klacht van de heer O., vindt de ombudsman.