Betalen voor de buren?

Mevrouw B. woont al tientallen jaren in dezelfde woning in Rotterdam. Sinds 2015 stuurt de gemeente haar belastingaanslagen voor een meerpersoonshuishouden. Het is mevrouw B. een raadsel waarom zij plotseling belastingaanslagen voor een meerpersoonshuishouden ontvangt, want zij is al sinds de jaren ’70 alleenstaand.

Het is mevrouw B. wel opgevallen dat zij brieven van de gemeente op haar adres krijgt die zijn gericht aan haar bovenburen. Als mevrouw B. zich realiseert dat het moment dat haar bovenburen verhuisd zijn min of meer samenviel met het moment waarop zij de eerste aanslag voor een meerpersoonshuishouden ontving, besluit zij om op onderzoek uit te gaan.

Als eerste stapt mevrouw B. naar de gemeente. De gemeente start een adresonderzoek en stuurt mevrouw B. een aantal formulieren op. Als haar bovenburen deze formulieren ondertekenen en terugsturen naar de gemeente, zal mevrouw B. geen belastingaanslagen voor een meerpersoonshuishouden meer ontvangen.

De buren van mevrouw B. ondertekenen de formulieren en sturen deze terug naar de gemeente. Mevrouw B. is blij dat het probleem is opgelost. Totdat het jaar 2016 aanbreekt. Dan ontvangt zij namelijk opnieuw belastingaanslagen van de gemeente voor een meerpersoonshuishouden. Mevrouw B. maakt hiertegen bezwaar…..omdat zij alleen woont. De gemeente wijst haar bezwaar af…..omdat er meerdere personen op haar adres staan ingeschreven.

Mevrouw B. heeft inmiddels al het spreekuur van de gemeentelijke ombudsman bezocht om een klacht in te dienen. De gemeentelijke ombudsman besluit om de klacht van mevrouw B. ter behandeling aan de gemeente voor te leggen. De gemeente komt tot de conclusie dat mevrouw B. inderdaad alleen op haar adres woont en past haar administratie hier direct op aan.

Mevrouw B. laat weten dat de oplossing van haar klacht door de gemeente haar heeft opgelucht, en dat zij blij is dat de ombudsman heeft gezorgd dat haar probleem is opgelost.