Betaald…of toch niet?

De heer K. moet voor zijn werk vaak op plaatsen in het land zijn waar betaald moet worden om de auto te parkeren. Hij maakt daarvoor gebruik van een abonnement bij een aanbieder van een Parkeerapp. De heer K. moet in februari van dit jaar in het prachtige Rotterdam zijn. Hij is ervan op de hoogte dat ook in het grootste deel van Rotterdam betaald moet worden om te parkeren. Zoals gebruikelijk betaalt hij met behulp van de Parkeerapp. Dit is ook terug te zien op het overzicht van de Parkeerapp.

Groot is dan ook de verbazing bij de heer K. als hij enige tijd later een naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete) ontvangt van de gemeente Rotterdam. Hij zou niet betaald hebben. De heer K. is het hier niet mee eens en neemt contact op met de gemeente Rotterdam. Door de gemeente wordt hem verteld dat hij tegen de boete bezwaar kan indienen, maar wel eerst de boete moet betalen.

In mei van dit jaar moet de heer K. nogmaals in Rotterdam zijn, hij betaalt weer met de Parkeerapp en weer ontvangt hij enige tijd later een parkeerboete van de gemeente Rotterdam. De heer K. gaat weer in bezwaar. Hij dient hij ook een klacht in bij de ombudsman omdat hij het onterecht vindt dat hij eerst moet betalen.

 

Wat doet de ombudsman?

Als eerste legt de gemeentelijke ombudsman aan de heer K. de regelgeving uit. In de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dat betekent dat er een betalingsverplichting van parkeerboetes is en dat die betalingsverplichting niet vervalt omdat er een bezwaarschrift is ingediend. Het geld wordt teruggestort als blijkt dat het bezwaarschrift gegrond is.

Ook legt de gemeentelijke ombudsman aan de heer K. uit dat het in het algemeen zo is dat de ombudsman geen klachten onderzoekt als er een bezwaarprocedure loopt. In deze zaak lijkt het echter overduidelijk dat de heer K. wel degelijk betaald heeft en er dus snel een beslissing op de bezwaarschriften genomen kan worden door de gemeente. De ombudsman stuurt de klacht van de heer K. dan ook door naar de gemeente met het verzoek om hier een spoedig een beslissing op te nemen.

 

Reactie van de gemeente

De gemeente reageert inderdaad snel op de klacht. Zij hebben de bewijsstukken van de heer K. goed bekeken. Uit deze stukken blijkt dat de heer K. niet betaald heeft voor het kenteken van zijn auto, maar wel voor een kenteken dat er erg veel op lijkt. Het kenteken van de heer K. bevat een letter Z, maar in zijn Parkeerapp account staat er echter een cijfer 2. Dit lijkt in de app erg op elkaar waardoor het niet opvalt, maar bij controle door parkeerwachters wordt in hun computersysteem aangegeven dat voor het kenteken met een Z erin niet betaald is.

De gemeente schrijft dat de heer K. dus wel parkeerbelasting betaald heeft, de parkeerboetes worden dan ook geseponeerd, hij hoeft dus niet te betalen.

 

Gevolg

Dankzij de oplettendheid van de gemeente kan de heer K. zijn juiste kenteken invoeren in zijn app en kunnen toekomstige parkeerboetes, waar dan ook in het land, voorkomen worden.