Beloven en beschermen

Samenvatting dossier 9202

Mevrouw A. en haar echtgenoot leven van een bijstandsuitkering. Zij hebben samen 3 kinderen. Mevrouw en haar echtgenoot krijgen in het kader van hun re-integratie elk begeleiding door een andere werkconsulent.

Mevrouw A. wil graag op kosten van de gemeente een opleiding gaan volgen en gaat hierover in oktober 2018 in gesprek met haar werkconsulent. Volgens mevrouw A. laat de werkconsulent tijdens dit gesprek weten dat een opleiding mogelijk is. Zij kan zelf een opleiding zoeken die bij haar past. Mevrouw A. stuurt haar werkconsulent informatie over 2 mogelijke opleidingen toe.

In een volgend gesprek in juli 2019 met haar nieuwe werkconsulent geeft mevrouw A. opnieuw aan dat ze graag een opleiding wil volgen. Haar nieuwe werkconsulent laat dan weten dat dit niet mogelijk is.

Mevrouw A. vindt dat de gemeente haar een toezegging heeft gedaan dat zij op kosten van de gemeente een opleiding kon volgen. Zij vindt dat de gemeente haar belofte niet nakomt. Ook klaagt ze erover dat haar werkconsulent en de werkconsulent van haar echtgenoot informatie over haar en haar man uitwisselen terwijl zij hier geen toestemming voor heeft gegeven.

De ombudsman doet onderzoek in het dossier van mevrouw A. en haar echtgenoot en constateert dat de 1e werkconsulent inderdaad een toezegging heeft gedaan, waarop mevrouw A. mocht vertrouwen. Haar klacht daarover is gegrond.

De ombudsman stelt vast dat de gemeente wel informatie mag uitwisselen, maar steeds moet afwegen of deze informatie niet op een andere manier verkregen kan worden. Bijvoorbeeld door die bij betrokkene zelf op te vragen. Als de gemeente dan toch elders informatie opvraagt, moet ze dit in het dossier van betrokkene vastleggen en hem daarover informeren. De gemeente heeft dat laatste in dit geval niet gedaan en daarom is de klacht gegrond.

De ombudsman beveelt de gemeente aan om mevrouw A. alsnog uit te nodigen voor een gesprek over het volgen van een opleiding. De gemeente zegt toe mevrouw A. en haar echtgenoot alsnog uit te nodigen voor een gesprek waar ook de opleiding zal worden besproken.

Naar aanleiding van het oordeel over de 2e klacht beveelt de ombudsman de gemeente aan om altijd in het dossier van betrokkene vast te leggen dát er informatie over hem is opgevraagd en om betrokkene daarover te informeren.

De gemeente geeft aan dat ze zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal houden. De gemeente belooft informatie-uitwisseling in het dossier op te nemen, maar niet om betrokkene daarover actief te informeren. De ombudsman is op dit laatste punt niet tevreden met de reactie van de gemeente. Voor het overige wel.