Belastingen optimaliseert dienstverlening aan bewindvoerders

Mevrouw K. is bewindvoerder in Rotterdam. Zij beheert de financiën van Rotterdammers die daar zelf minder goed toe in staat zijn. Veel van haar cliënten leven van een minimuminkomen.

Mevrouw K. heeft regelmatig contact met de afdeling Belastingen van de gemeente Rotterdam. Zo vraagt ze om voor haar cliënten bestemde post rechtstreeks aan haar te versturen. Dat gaat bijvoorbeeld om aanslagen voor de gemeentelijke belastingen en brieven over kwijtscheldingsverzoeken die zij voor haar cliënten indient. Het komt geregeld voor dat haar verzoeken om wijziging van de adressering door Belastingen niet worden verwerkt. Dit maakt het voor mevrouw K. lastig om haar werk goed uit te voeren. Als zij hierover vragen stelt aan Belastingen, via 14010 of per e-mail, krijgt ze zelden een reactie waar ze iets mee opschiet.

In juni 2015 is voor mevrouw K. de maat vol en neemt zij contact op met de ombudsman. De ombudsman vraagt Belastingen vervolgens in een brief om te reageren op de klachten van deze bewindvoerder. Na enig aandringen van de ombudsman komt de gemeente in oktober 2015 met een officiële reactie. Belastingen heeft naar aanleiding van de klacht besloten om “de oplossing breder te trekken en de dienstverlening met betrekking tot dit onderwerp te optimaliseren”. In de brief wordt een aantal acties opgesomd:

  • Er is een apart e-mailadres ingesteld waar bewindvoerders vanaf 1 november 2015 rechtstreeks kunnen aangeven voor welke burgers de post aan een bewindvoerder gestuurd moet worden;
  • Met medewerkers van het gemeentelijk telefoonnummer 14010 is afgesproken dat zij bij vragen rondom bewindvoering altijd moeten doorverbinden naar de betreffende afdeling;
  • Ook voor vragen rondom kwijtschelding voor cliënten kunnen bewindvoerders in het vervolg een apart e-mailadres gebruiken.

Hopelijk leiden deze ontwikkelingen bij Belastingen ertoe dat mevrouw K. en andere bewindvoerders in Rotterdam de belangen van hun cliënten beter kunnen behartigen.