Behoorlijk maar niet goed uitgelegd

Samenvatting dossier 8375

De heer A. gaat al jaren naar sociaal raadslieden als hij hulp nodig heeft voor zijn vele problemen. Eind 2018 verwijst sociaal raadslieden hem naar de Stichting MEE voor een hulpvraag. Als de Stichting MEE de afspraak afbelt, is de heer A. daar teleurgesteld over en gaat hij naar sociaal raadslieden om verhaal te halen.

Vervolgens nodigt het wijkteam hem uit voor een gesprek op het politiebureau. Tevens ontvangt de heer A. een e-mail van sociaal raadslieden waarin staat dat volgens instructies geen afspraak meer met hem gemaakt mag worden. De heer A. begrijpt niet waarom hij voor een gesprek op het politiebureau moet komen en waarom hij geen afspraak bij sociaal raadslieden kan maken. De heer A. dient daarom een klacht in bij de ombudsman.

Als hij ook in zijn contacten met de beveiliging op andere locaties van de gemeente problemen ondervindt, dient hij daarover ook klachten in. De ombudsman doet onderzoek naar al zijn klachten.

De ombudsman concludeert dat de handelwijze van de gemeente niet onbehoorlijk is. De gemeente heeft de heer A. geen dienstverlening geweigerd, maar alleen geprobeerd voorwaarden te stellen. Onder de omstandigheden vindt de ombudsman dat niet onredelijk.

Wel vindt de ombudsman dat de gemeente eerder en duidelijker in de richting van de heer A. én intern had moeten communiceren onder welke voorwaarden er contact met de heer A. mogelijk was. De gemeente is in haar communicatie onvoldoende transparant geweest, waardoor er onnodig misverstanden zijn ontstaan. De ombudsman ziet geen aanleiding voor een aanbeveling omdat de gemeente op 5 februari 2019 een nieuw Protocol Veilige Publieke Dienstverlening heeft vastgesteld en de klachten van rondom die periode stammen.

De gemeente belooft in de toekomst meer transparant naar de burger te zijn.

De ombudsman is tevreden met deze reactie van de gemeente.

Klik hier om het rapport te downloaden.