Anne Mieke Zwaneveld per 1 juli kinderombudsman van Krimpen aan den IJssel

Anne Mieke Zwaneveld wordt met ingang van 1 juli 2017 kinderombudsman van Krimpen aan den IJssel. Dit heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel op 22 juni besloten. Mevrouw Zwaneveld is al vanaf 2010 ombudsman van deze gemeente. De gemeenteraad heeft haar nu ook benoemd tot kinderombudsman.

Belang van het kind staat voorop
Uitgangspunt voor de kinderombudsman is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin is vastgelegd wat de rechten zijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
Anne Mieke Zwaneveld: “Het belang van het kind staat voorop in dit verdrag. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het recht op onderwijs, het recht op veiligheid en bescherming tegen discriminatie. Ook moet de thuissituatie voor jongeren een voldoende levensstandaard bieden”.

Onafhankelijk en probleemoplossend
De kinderombudsman is onafhankelijk en helpt kinderen, jongeren, ouders en professionals om problemen met de gemeente en instellingen op het gebied van jeugdhulp op te lossen.
“Er ontstaan soms situaties waarbij om welke reden dan ook de hulp aan kinderen niet wordt opgestart of niet voortvarend verloopt. Wanneer mensen vastlopen in hun contacten met de officiële instanties, dan kunnen ze bij mij aankloppen”, zegt de ombudsman.

Inloopspreekuur
De gemeentelijke (kinder)ombudsman houdt iedere maand in Krimpen aan den IJssel een inloopspreekuur. Dat wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, steeds op een donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. In 2017 is dat nog op de volgende data: 20 juli, 17 augustus, 14 september, 12 oktober, 23 november en 21 december.

Kijk op website
De kinderombudsman van Krimpen aan den IJssel is elke werkdag van 9:00 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 0800 2345 111. Kijk voor meer informatie op de website www.kinderombudsmankrimpen.nl.