Anne Mieke Zwaneveld ook kinderombudsman in Vlaardingen

(Persbericht 16 december 2015)

Anne Mieke Zwaneveld, ombudsman van Vlaardingen , gaat vanaf 1 januari 2016 ook aan de slag als kinderombudsman van deze gemeente. Een jaar eerder, op 1 januari 2015, werd zij gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam, als eerste in het land. Diverse andere gemeenten volgden de laatste tijd het voorbeeld, waaronder Albrandswaard, Capelle aan den IJsssel en Vlaardingen.

Anne Mieke Zwaneveld is verheugd over deze taakuitbreiding: “Ik vind het eervol om kinderombudsman van deze gemeenten te worden. Mijn medewerkers en ik zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. Als kinderombudsman kijk ik heel kritisch naar de effecten van alle overheidsmaatregelen op de rechten van het kind. Waar nodig zullen we actie ondernemen”.

Voor het werk van de gemeentelijke kinderombudsman gelden dezelfde voordelen als voor de gemeentelijke ombudsman. “We zijn herkenbaar, bereikbaar en we zijn doorgaans goed bekend met de lokale omstandigheden. Mijn ervaring is dat bewoners het prettig vinden om naar een eigen, gemeentelijke ombudsman te kunnen stappen als ze een klacht hebben over de gemeente. Voor de kinderombudsman is dat niet anders”, aldus Zwaneveld.

Iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp in Vlaardingen kan vanaf 1 januari 2016 bij de gemeentelijke kinderombudsman terecht, in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals. Zwaneveld: ”We gaan uit van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin is vastgelegd wat de rechten zijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het belang van het kind staat voorop in dit verdrag”.

Wie een beroep wil doen op de kinderombudsman Vlaardingen kan zich melden op het vaste inloopspreekuur, dat elke twee weken op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur gehouden wordt aan de Galgkade 3b.
Daarnaast kunnen de bewoners van Vlaardingen gebruik maken van de inloopspreekuren van de ombudsman op het kantoor in Rotterdam aan de Meent 106 (4e etage):
– elke dinsdag van 9 tot 11.30 uur;
– elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur;
– elke twee weken op donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.

Meer informatie over de bereikbaarheid en de werkwijze van de gemeentelijke (kinder)ombudsman is te vinden op de website www.kinderombudsmanrotterdam.nl.