Als ik had geweten dat een uitrit zo duur was bij de gemeente….

De heer C. en zijn vrouw willen graag een bredere uitrit voor hun woning (dossier 2536). Zij vragen daarvoor een vergunning aan. Die vergunning krijgen ze. Kort daarna ontvangt de heer C. een legesaanslag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van een uitrit tot een bedrag  € 1.083,-. Hij schrikt zich een hoedje, zeker als hij daarna een offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvangt. Die werkzaamheden kosten hem nog eens € 3.396,44. Daar zitten ook de kosten van het onderhoud voor de komende jaren in, maar de heer C. vindt het te veel geld.

De heer C. wist niet dat de aanvraag hem ruim € 4.400,- zou gaan kosten. Hij schrijft de ombudsman: “Als ik dat had geweten, zou ik nooit een vergunning hebben aangevraagd”.

De ombudsman vraagt de gemeente te reageren op de klacht van de heer C. dat hij niet van tevoren kon weten dat een aanvraag voor een bredere uitrit hem zoveel geld zou gaan kosten. De gemeente geeft de heer C. daarop alle door hem betaalde kosten terug. Op zichzelf is de heer C. daar tevreden mee. Hij zou echter graag zien dat de gemeente op zijn website betere informatie zou geven, zodat anderen die ook een uitrit willen, niet zo overvallen worden. Dat legt de ombudsman aan de gemeente voor.

De gemeenteraad heeft de leges voor een uitritvergunning al verlaagd naar € 270,25. Het cluster Stadsontwikkeling past op verzoek van de ombudsman de informatie op de website aan. Op https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-inrit-uitrit/ staat nu hoeveel de leges voor een omgevingsvergunning voor een uitrit bedragen en dat de gemiddelde kosten voor de uitvoering ongeveer € 4.000,- zijn.

De ombudsman is tevreden met deze reactie van de gemeente.