Aanhoudende zorgen over de Jeugdhulp?

De gemeentelijke kinderombudsmannen brengen hun aanhoudende zorgen over de jeugdhulp onder de aandacht van de leden van de Tweede Kamer. Afgelopen week schreven de gemeentelijke kinderombudsmannen daarover een brandbrief aan de commissie Justitie en Veiligheid. Ondanks verschillende signalen die zij op gemeentelijk niveau hebben afgegeven, verandert er te weinig om de jeugdhulp te verbeteren. De problemen gaan o.a. over lange wachttijden voor gespecialiseerde jeugdhulp, gebrek aan regie en waarheidsvinding bij de jeugdbescherming, kinderen en ouders die door jeugdhulpverleners te weinig betrokken worden bij keuzes die worden gemaakt. De kinderombudsmannen krijgen over deze onderwerpen steeds meer klachten van ouders en kinderen binnen.

Brief aan de commissie Justitie en Veiligheid over jeugdbescherming

Op 9 juli 2021 reageerden de gemeentelijke kinderombudsmannen al samen met de Nationale kinderombudsman op het toekomstscenario voor jeugd- en gezinsbescherming, dat de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 3 maart 2021 publiceerden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.

In dit toekomstscenario wordt beschreven hoe het huidige stelsel in vijf tot tien jaar hervormd zou moeten worden naar een nieuw stelsel voor jeugdbescherming. In hun brief geven de kinderombudsmannen aan de intentie te steunen om de keten eenvoudiger te maken en te verkorten. Maar zij hebben ook een aantal zorgpunten benoemd. De kinderombudsmannen betwijfelen of het belang van het kind met deze plannen het beste is gediend.

Reactie Kinderombudsmannen op Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming