3 patiënten krijgen alsnog compensatie van de gemeente Rotterdam

(samenvatting dossier 2016.832/2706) In Delta Psychiatrisch centrum (Delta) wonen 3 patiënten die er klaar voor zijn om weer zelfstandig te gaan wonen. Betrokkenen ontvangen eerst een Terugkeer naar Maatschappij Verklaring (TNM) verklaring. Die is 6 maanden geldig. In die 6 maanden blijven zij in Delta wonen en betalen betrokkenen op grond van de Wet Langdurige zorg (Wlz) een lage eigen bijdrage CAK, in plaats van de gebruikelijke hoge eigen bijdrage voor zorgkosten. De achterliggende gedachte is dat zij anders niet de huur en inrichting van hun nieuwe woning kunnen betalen.

Tijdens die 6 maanden in Delta moeten zij ook allerlei zorg voor de toekomst organiseren. Voordat zij zelfstandig kunnen gaan wonen hebben zij bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding nodig. De gemeente Rotterdam is op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervoor verantwoordelijk dat zij die zorg krijgen.

Normaal gesproken gaat dit als volgt: Betrokkenen tekenen eerst de huurovereenkomst voor hun zelfstandige woning en daarna doen zij een Wmo-melding bij de gemeente. Eerder kan niet omdat zij de melding pas kunnen doen als zij staan ingeschreven op het adres van de woning waar zij zelfstandig gaan wonen. Een Wmo-melding dient op grond van de wet binnen 8 weken afgehandeld te worden.

De gemeente doet er bij betrokkenen langer dan 8 weken over om een besluit te nemen. Omdat in die periode de TNM-verklaring afloopt, moeten zij langer dan gepland in Delta blijven wonen. Omdat de 6 maanden TNM voorbij zijn, moeten zij ook weer de hoge eigen bijdrage betalen en blijft onvoldoende over om de huur van hun nieuwe woning te betalen. Zij beginnen hun nieuwe leven met een schuld. De gemeente wil hen daarvoor niet compenseren.

De ombudsman vindt dat de klachten gegrond zijn. De gemeente heeft te traag gehandeld en moet daarvan de consequenties dragen. De ombudsman verbindt 2 aanbevelingen aan zijn oordeel:

      1. de gemeente moet betrokkenen compenseren voor hun schade en
      2. de gemeente moet ervoor zorgen dat alle aanvragen Wmo van kwetsbare cliënten met een TNM-verklaring op tijd afgehandeld moeten worden. Als dat niet lukt, moet de gemeente betrokkenen compenseren.

De gemeente laat weten het bij nader inzien met de ombudsman eens te zijn en de aanbevelingen over te nemen. De ombudsman is daar heel tevreden over.